tel: 0222-320300 | e-mail:

previous arrow
next arrow
Slider

Verhuuropbrengstenprognose

Wat is een verhuuropbrengstenprognose?

Een verhuuropbrengstenprognose is eigenlijk hetzelfde als een rendementsprognose: Het verwachte rendement dat u uit een investering gaat halen. Deze informatie is zowel waardevol voor de aankopende partij (wat is, gegeven het verwachte rendement, een goede koopsom) als de verkopende partij (juiste presentatie van de woning) waardevol. Dit is, naast een taxatie van een recreatiewoning, een andere manier om objectief de waarde van een huis te bepalen. Naast de uitdrukking van waarde door deze verwachte opbrengsten, kan een dergelijk rapport van grote waarde zijn voor projectontwikkeling. Voor de financiering van een project dragen wij op deze manier graag bij, bij het opzetten van uw business case!

Onderdelen van een verhuuropbrengsten rapport bevatten:

Segmentbepaling en verhuurtarief bepaling

Het object dat u gaat aankopen, heeft aangekocht of van plan bent te verkopen, maar ook het project dat u gaat ontwikkelen, vergelijken wij met bestaande objecten op het eiland. Vaak bevinden deze te vergelijken objecten zich in onze portefeuille. Op deze manier kunnen wij een inschatting van het segment verkrijgen. Dankzij de bekende tarieven van het aanbod van Texelduinen kunnen wij hierna bepalen welke tarieven zorgen voor de beste verhuur.

Verwachte bezetting

Texel kent in de recreatieve markt meer dan alleen een hoogseizoen en laagseizoen. De grootste uitdaging is een goede bezetting buiten de zomer. Door te kijken naar de historische bezettingsgraden van vergelijkbare objecten binnen het aanbod van moederbedrijf Texelduinen, kunnen we een realistisch beeld geven van de te verwachten bezetting in alle seizoenen. Hierin wordt ook de aanloop weergegeven die ieder object nodig heeft om tot deze 'volwassen' bezetting te komen.

Omzetprognose en kostenprognose

De omzetprognose is een resultaat van de bezetting en de prijsbepaling voor de verhuur. Hier ziet u wat uw object verwacht wordt op te brengen. De kostenprognose laat alle kosten zien die bij het verhuren van een object komen kijken. Hierin kunnen wij u fiscaal advies geven, maar ook de kosten laten zien die er komen kijken bij het beheer van een recreatiewoning door een van de verhuurbureau's van Texel. Wij maken standaard gebruik van de tarieven en acties zoals die gelden bij Texelduinen.

Verwacht rendement

Afhankelijk van de keuzes die u maakt in het eigengebruik en het al dan niet zelf verhuren of laten verhuren, kunt u een bepaald rendement verwachten. Wij nemen u door het hele rapport mee en leggen alles duidelijk uit. Aanvullende inzichten zijn altijd mogelijk en ieder rapport is een stukje maatwerk.

 

 

 

Victor Lancée
Victor LancéeMakelaar - Adviseur
Rutger Lancée, LL.B
Rutger Lancée, LL.BFiscaal adviseur
Martijn Lancée, M.Sc
Martijn Lancée, M.ScAdviseur

Contact

Victor en Martijn Lancee
Tel. 0222-320300

Correspondentieadres:
Schilderweg 251c
1792 CJ Oudeschild - Texel

© Recreatiemakelaar Texel